Perspektiva elektromobilů

V posledních letech se často vyskytovaly extrémně silné srážky, záplavy a sucha, tání ledovců, stoupající hladina moří, lesní požáry a další meteorologické katastrofy, které jsou všechny způsobeny skleníkovým efektem způsobeným skleníkovými plyny, jako je oxid uhličitý v atmosféře.Čína se zavázala dosáhnout „uhlíkového maxima“ do roku 2030 a „uhlíkové neutrality“ do roku 2060. Abychom dosáhli „uhlíkové neutrality“, měli bychom se zaměřit na „snížení uhlíkových emisí“ a sektor dopravy představuje 10 % uhlíkových emisí mé země.Při této příležitosti si aplikace nových energetických vozidel, zejména elektrických vozidel, v průmyslu kanalizace rychle získala velkou pozornost.

Perspektiva elektrických vozidel1

Výhody čistě elektrických sanitačních vozidel
Čistě elektrická sanitační vozidla dokážou přitáhnout pozornost lidí především díky svým vlastním výhodám:

1. Nízká hlučnost
Čistě elektrická sanitační vozidla jsou během jízdy a provozu poháněna elektromotory a jejich hlučnost je mnohem nižší než u tradičních palivových vozidel, což účinně snižuje hlukové znečištění životního prostředí.Snižuje také hluk uvnitř vozidla a zvyšuje pohodlí cestujících.

2. Nízké emise uhlíku
Bez ohledu na uhlíkové emise generované zdrojem spotřeby energie čistě elektrické sanitační vozidlo v zásadě nevypouští škodlivé plyny během jízdy a provozu.Ve srovnání s tradičními palivovými vozidly účinně snižuje emise skleníkových plynů a tepla a pomáhá chránit modrou oblohu.a dosažení cílů uhlíkové neutrality [3].

3. Nízké provozní náklady
Čistě elektrická sanitační vozidla využívají elektřinu jako palivo a cena elektřiny je samozřejmě nižší než cena ropy.Baterii lze nabíjet v noci, když je elektrická síť pod nízkou zátěží, což efektivně šetří náklady.S dalším rozvojem obnovitelné energie v návaznosti se bude dále zvětšovat prostor pro pokles ceny nabíjení elektromobilů.


Čas odeslání: 30. srpna 2022